GOEDE VOORUITZICHTEN VOOR 2024
Nieuws-bericht-4

Afgelopen jaar hebben we veelvuldig overleg gevoerd met de gemeente en woningstichting Nijkerk (WSN). En gelukkig met resultaat. Door aanpassingen door te voeren in ons nieuwbouwplan én de samenwerking aan te gaan met WSN, die werkt aan de ontwikkeling van het aangrenzende project St. Jozef, kunnen we verder. 

Inmiddels ligt het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor St. Jozef van WSN ter inzage. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen we met WSN afspraken vastleggen over de parkeerplaatsen die in Wonen bij de Toren gerealiseerd worden en waarvan er een aantal door St. Jozef gebruikt gaan worden. Verder komen er extra appartementen in dit project en gaat daardoor het aantal koopwoningen omhoog. Met deze aanpassing kunnen we de financiële haalbaarheid van het plan verbeteren. We hopen in de loop van 2024 met goed nieuws te komen over de start van de verkoop.