BESTEMMINGSPLAN NAAR GEMEENTERAAD
Nieuws-bericht-5

Misschien heb je het vandaag in de krant al gelezen; het college van B&W heeft het bestemmingsplan voor Het Nieuwe St. Jozef en de nieuwe kaders voor het nieuwbouwplan Wonen bij de Toren, ook wel bekend als 'Bouwplan Kerkplein', ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van Wonen bij de Toren!

PLAN IETS AANGEPAST
Het plan is iets aangepast. De historische uitstraling van het originele ontwerp blijft, maar er komen iets meer koopwoningen en een deel van de sociale huurwoningen gaat naar de ontwikkeling Doornsteeg Fase 3.

Naast de parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen, komen er ook 80 parkeerplaatsen voor Het Nieuwe Sint Jozef onder het  Bouwplan Kerkplein. De parkeergarage krijgt daarom een extra in- en uitgang voor voetgangers aan de Holkerstraat. Het aangepaste plan is nu ook aan de gemeenteraad voorgelegd.

VERVOLGPROCES
Als de gemeenteraad de nieuwe kaders voor 'Bouwplan Kerkplein' goedkeurt, dan kan het college van B&W het uitwerkingsplan vaststellen. Naar verwachting kunnen we rond de zomer met de verkoop van de woningen starten.

Lees hier het volledige bericht